CHÀO MỪNG HỌC SINH KÌ THÁNG 4 NĂM 2018

Dưới đây là một số hình ảnh của kì lễ nhập học tháng 4 năm 2018.

Kì nhập học này số lượng các bạn nhập trường gần hơn 300 bạn, bằng 1/3 số học sinh của trường. 

 

 

 

 

Từ năm học tiếp theo nhà trường đang có nhiều sự thay đổi mới như mỗi bạn khi nhập học sẽ được phát máy tính bảng, và áp dụng nhiều khoa học tiên tiến vào giảng dậy.

Chúc các bạn sẽ thành công trên con đường phía trước tại Nhật Bản.

 

Mr.Kim

Leave a comment

Your email address will not be published.


*