March 2018

Hướng dẫn dự lễ tốt nghiệp năm năm 2018

16/03/2018 // 0 Comments

  Kết thúc một năm học cũng theo quy luật của tự nhiên, sẽ là ngày các bạn nhận bằng tốt nghiệp. Năm nay vì số lượng học sinh của trường đông hơn hàng năm, nên địa điểm tổ chức lễ [Read more]