May 2018

BUỔI TẬP HUẤN ĐỐI PHÓ VỚI THIÊN TAI

21/05/2018 // 0 Comments

Như các bạn đã biết Nhật Bản là nước có núi lửa hoạt động vào mức nhiều nhất Thế giới, tại đây cũng chứng kiến nhiều trận động đất gây thiệt hại nặng nề. Họ đã cùng nhau [Read more]