November 2018

LỄ NHẬP HỌC  KÌ HỌC THÁNG 10/2018

29/11/2018 // 0 Comments

    Vào tháng 10 năm nay, trường vinh dự được chào đón gần 100 các bạn học viên từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong buổi lễ này các bạn được giới thiệu về [Read more]