KTX

Trường Midream có bố trí chỗ ở cho học sinh nếu cần thiết. Có nhiều loại nhà ở đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau, từ phòng riêng cho đến phòng ở 4 giường tại ký túc xá. Tất cả các phòng ở đều bố trí để có thể đi đến trường trong vòng 10 đến 30 phút. Đặt phòng ở tối thiểu từ 3 tháng và thanh toán trực tiếp sau khi đến Nhật.

Chi phí cơ bản Phí ban đầu
Phí vào nhà 30,000 Yen
Đón tại sân bay 10,000 Yen
Phòng 4 giường 90,000 Yen (3 tháng)
Phòng 2 giường 120,000 Yen (3 tháng)
Phòng đơn 240,000 Yen (3 tháng)
TỔNG CỘNG 120,000 Yen đến 280,000 Yen (3 tháng đầu tiên)

dorm