Cán bộ nhà trường

Hiệu trưởng

Mr. Kubota

Trưởng Văn phòng trường

Ms. Shakamoto 

Giám đốc tiếp thị (tiếng Anh)

Mr. Daiki Tonda

Nhân viên văn phòng (Trung Quốc)

Ms. Shu Teikei

Nhân viên văn phòng (Trung Quốc)

Mr. Chen Xiaobin

Nhân viên văn phòng (Trung Quốc)

Ms. Cho Iri

Nhân viên văn phòng (Hàn Quốc, Thai lan, campuchia, đông âu)

Mr. Takeda

Nhân viên văn phòng (Việt Nam)

Mr. Kim

Nhân viên văn phòng (Nepal)

Mr. Sudeep

Nhân viên văn phòng (Nga)

Ms. Natalia 

Trưởng phòng giáo viên

Ms. Yamada