Cán bộ nhà trường

Faculty

Hiệu trưởng Mr. Koji Teratani
Trưởng Văn phòng trường Ms. Saki Tsuchikawa
Giám đốc tiếp thị (tiếng Anh) Mr. Daiki Tonda
Nhân viên văn phòng (Trung Quốc) Ms. Shu Teikei
Nhân viên văn phòng (Trung Quốc) Mr. Chen Xiaobin
Nhân viên văn phòng (Trung Quốc) Ms. Cho Iri
Nhân viên văn phòng (Hàn Quốc) Mr. Kim
Nhân viên văn phòng (Việt Nam) Mr. Son
Trưởng phòng giáo viên Ms. Eriko Ando