Học phí

reception

Học phí và chính sách trả lại học phí

Với visa học sinh

  COE Đăng ký Phí nhập học Trang thiết bị Học phí Tổng cộng
6 tháng 20,000 Yen 50,000 Yen 30,000 Yen 300,000 Yen 400,000 Yen
9 tháng 45,000 Yen 450,000 Yen 565,000 Yen
1 năm 60,000 Yen 600,000 Yen 730,000 Yen

+ Lớp học vẽ

3 tháng 70,000 Yen
6 tháng 140,000 Yen

w. Không cần visa học sinh

  Phí nhập học Học phí Tổng cộng
4 tuần 15,000 Yen 42,000 Yen 57,000 Yen
8 tuần 84,000 Yen 99,000 Yen
12 tuần 115,000 Yen 130,000 Yen

Chính sách hoàn trả học phí

Trường MIDREAM phải được thông báo bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi nào của học sinh. Trong mọi trường hợp, phí nhập học và phí cơ sở vật chất sẽ không được trả lại. Người đại diện sẽ có trách nhiệm nhận lại tiền học phí hoàn trả cho học sinh. Trường MIDREAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào từ yêu cầu bởi các công ty tư vấn du học.

BỊ TỪ CHỐI VISA: Học sinh đã nhận được tư cách cư trú tại Nhật Bản sẽ được hoàn trả lại toàn bộ chi phí đã thanh toán, ngoại trừ phí nhập học và phí cơ sở vật chất. Học sinh phải thông báo cho nhà trường bằng văn bản và gửi lại bản chính của Thư từ chối cấp visa từ các cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản.

Sau khi khóa học được bắt đầu, tất cả các chi phí trong 3 tháng tiếp theo sẽ không không hoàn trả lại. Học sinh phải tôn trọng quy định của trường. Học sinh nào vắng mặt hơn 50% giờ học của họ có thể bị đuổi học mà không được hoàn trả học phí.