HỌC PHÍ

 

Học phí

Khóa học dài hạn

  COE Đăng ký Phí nhập học Trang thiết bị Học phí Tổng cộng
6 tháng 20,000 Yen 68,000 Yen 45,000 Yen 310,000 Yen 443,000 Yen
9 tháng 67,500 Yen 465,000 Yen 620,500 Yen
1 năm 90,000 Yen 620,000 Yen

798,000 Yen

Chú ý: *Chưa bao gồm tiền giáo trình (sẽ đóng khi nhập trường)
              *Học viên khi nhập trường sẽ được phát miễn phí máy tính bảng, có chứa các tài liệu học tập, và các ứng dụng liên quan đến việc quản lý học tập tại trường.

Lớp học vẽ

3 tháng 100,000 Yen
6 tháng 200,000 Yen

 Khóa học ngắn hạn

  Phí nhập học Học phí + Tài liệu Tổng cộng
4 tuần 30,000 Yen 40,000 Yen + 10.000 Yen 80,000 Yen
8 tuần 80,000 Yen + 10.000 Yen 120,000 Yen
12 tuần 120,000 Yen + 10.000 Yen 160,000 Yen

Chính sách hoàn trả học phí

Trường MIDREAM phải được thông báo bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi nào của học sinh. Trong mọi trường hợp, phí nhập học và phí cơ sở vật chất sẽ không được trả lại. Người đại diện sẽ có trách nhiệm nhận lại tiền học phí hoàn trả cho học sinh. Trường MIDREAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào từ yêu cầu bởi các công ty tư vấn du học.

BỊ TỪ CHỐI VISA: Học sinh đã nhận được tư cách cư trú tại Nhật Bản sẽ được hoàn trả lại toàn bộ chi phí đã thanh toán, ngoại trừ phí nhập học và phí cơ sở vật chất. Học sinh phải thông báo cho nhà trường bằng văn bản và gửi lại bản chính của Thư từ chối cấp visa từ các cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản.

Sau khi khóa học được bắt đầu, tất cả các chi phí trong 3 tháng tiếp theo sẽ không không hoàn trả lại. Học sinh phải tôn trọng quy định của trường. Học sinh nào vắng mặt hơn 50% giờ học của họ có thể bị đuổi học mà không được hoàn trả học phí.