HỌC BỔNG

1. Học bổng Midream

(1) Học bổng chuyên cần 1 năm có 4 lần, 3 tháng tổ chức 1 lần (20 man yên/ lần chia đều cho mỗi người)

Điểm chuyên cần là 100% (không đến muộn, về sớm, và nghỉ học).

(2) Học bổng kết quả học tập tốt, 1 năm có 4 lần, 3 tháng tổ chức 1 lần, một đợt có 2 người, một người được nhận 5 man yên.

*Đối tượng là những học sinh có tỷ lệ chuyên cần là 100%, thái độ học tập tốt, và có kết quả học tập tốt. (Những chế độ ở trên có thể thay đổi, Xin vui lòng lưu ý).

2. Học bổng LSH  

Đây là học bổng thường liên của chính phủ Nhật Bản kết hợp với chính phủ Hàn quốc, có sự tài trợ của hãng hàng không Japan Airline để tưởng nhớ về anh Lê Soo Hyun, một học sinh ưu tú người Hàn Quốc, đã không mạng đến mạng sống, khi nhẩy xuống đường tầu, để cứu một người Nhật Bản không quen biết, anh đã hy sinh. Để tôn vinh hình ảnh cao đẹp đó, hàng năm vào tháng 7 các bạn có hoàn cảnh khó khăn, có ý trí vươn lên trong học tập, và có thành tích tốt, sẽ tham gia viết bài văn bằng tiếng nhật, những bạn được chọn để trao học bổng sẽ có cơ hội nhận được số tiền từ 10 man đến 20 man, và được giới thiệu vào những trường Đại học tốt.

3. Học bổng JASSO

3.1 Đối tượng

– Du học sinh tự túc đang theo học tại các trường tiếng nhật tại Nhật Bản.

– Có thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt

– Gặp khó khăn trong việc du học tư phí vì lý do kinh tế

3.2 Điều kiện xét cấp học bổng

– Được tiến cử bởi trường đang theo học

– Có tư cách lưu trú “du học”, không phải là sinh viên đang nhận học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT) hay các loại học bổng khác.

3.3 Mức học bổng

– Cơ sở giáo dục tiếng Nhật: 30,000 JPY/1 tháng

※Học bổng này được cấp trong vòng 1 năm từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau.

3.4 Thời gian đăng ký học bổng

– Thông thường từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 hàng năm. Tuy nhiên, tùy theo trường sẽ có sự khác nhau).

3.5 Phương pháp đăng ký học bổng

– Việc xét và cấp học bổng được thực hiện thông qua các trường đang theo học.

– Các trường sẽ tuyển chọn sinh viên theo những tiêu chí riêng của trường và tiến cử tới JASSO.

4. học bổng dành cho học sinh, sinh viên tham dự Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

4.1 Đối tượng

Học bổng này được cấp cho du học sinh tư phí có thành tích xuất sắc trong kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và sẽ nhập học với tư cách sinh viên chính quy vào các trường đại học (khoa), trường cao đẳng, trường kỹ thuật chuyên nghiệp (năm thứ 3 trở lên) hoặc khóa chuyên môn trường dạy nghề của Nhật.

4.2 Mức học bổng

– 48,000 JPY/ 1 tháng (~ 9,600,000 VND).

Mức học bổng trên có thể thay đổi tùy từng năm.

– Học bổng này được cấp trong vòng 4 năm cho sinh viên đại học.

4.3 Phương pháp đăng ký học bổng

Khi nộp hồ sơ thi EJU, nếu muốn đăng ký nhận học bổng hãy tô tròn mục “文部科学省外国人留学生学習奨励費給付予約制度 (Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students)”.

4.4 Phương pháp xét học bổng

Sẽ lựa chọn trong số các ứng viên đăng ký để cấp học bổng theo những cách thức đánh giá sau:

①  Những thí sinh người nước ngoài có thành tích xuất sắc ở từng tổ hợp môn thi tại các nước, khu vực tổ chức EJU. Các tổ hợp môn thi như sau:

[1]    Tiếng Nhật

[2]    Tiếng Nhật, Toán (Chương trình 1 hoặc Chương trình 2)

[3]    Tiếng Nhật, Toán (Chương trình 1 hoặc Chương trình 2) và môn khoa học tự nhiên

[4]    Tiếng Nhật, Toán (Chương trình 1 hoặc Chương trình 2) và môn khoa học xã hội

[5]    Tiếng Nhật, môn khoa học tự nhiên

[6]    Tiếng Nhật, môn khoa học xã hội

[7]    Toán (Chương trình 1 hoặc Chương trình 2) và môn khoa học tự nhiên

[8]    Toán (Chương trình 1 hoặc Chương trình 2) và môn khoa học xã hội

   Tuy nhiên, nếu tổ hợp môn thi nào có quá ít người dự thi thì cũng có khả năng thí sinh chọn tổ hợp môn thi đó không được xét cấp học bổng.

   Khi đó không chỉ thí sinh xuất sắc mà cả những thí sinh có điểm số cao hàng đầu trong tổ hợp môn thi nhiều người đăng ký sẽ được lựa chọn thay thế nếu còn thừa chỉ tiêu.