MỸ THUẬT

Art Class

Mỹ thuật + Tiếng Nhật cho Đại học Nghệ thuật

Đây là khóa học đặc biệt dành cho các học sinh muốn nhập học tại các đại học chuyên ngành mỹ thuật. Học sinh phải có khả năng hội họa và trình độ tiếng Nhật tương đương N3 (JLPT) để theo học khóa học này. Nếu học sinh còn yếu về kỹ năng tiếng Nhật, nhà trường cung cấp khóa học tiếng Nhật cơ bản để nâng cao trình độ cho học sinh trong quá trình học tập.
Giảng viên hướng dẫn lớp học mỹ thuật là người cũng giảng dạy tại Đại học Tokyo của nghệ thuật.

Khác với lớp dự bị đại học thông thường, lớp học này cung cấp giờ học thực hành dành cho những người mong muốn nhập học vào các trường đại học mỹ thuật tại Nhật Bản. Lớp học này đã giúp nhiều học sinh thi đỗ các trường đại học mỹ thuật có uy tín như Đại học Mỹ thuật Tokyo, Đại học Mỹ thuật Tama, vv… Tại Nhật Bản, chỉ có trường Midream cung cấp lớp học dự bị đại học chuyên ngành mỹ thuật này.

Art Course 02

Điểm đến của các cựu học sinh

Đại học Mỹ thuật Tama Đại học Mỹ thuật Musashino
Đại học Mỹ thuật và thiết kế Joshibi Đại học Mỹ thuật Tokyo
Đại học Bách khoa Tokyo Đại học Mỹ thuật Osaka

Lịch học

Tiết 1 9:00 đến 9:45

Tiếng Nhật

Chuẩn bị EJU/JLPT

Tiết 2 9:45 đến 10:30
Tiết 3 10:40 đến 11:25
Tiết 4 11:35 đến 12:25
Nghỉ ăn Trưa
Tiết 5/6 13:25 đến 15:00 Lớp học mỹ thuật

Học phí của lớp học mỹ thuật

70,000 Y mỗi học kỳ (3 tháng)

Art Class 03