KHÓA HỌC CƠ BẢN

General Course01

Sinh sống tại Nhật Bản

Học tập tất cả các kiến thức cần thiết để bắt đầu cuộc sống và làm việc tại Nhật Bản. Không chỉ ngôn ngữ, nhà trường còn cung cấp những bài học về văn hóa Nhật Bản bởi cách tốt nhất để học một ngôn ngữ chính là trải nghiệm nền văn hóa đó.

Làm việc tại Nhật Bản

Bạn cần có trình độ ít nhất tương đương N2 (JLPT) để có thể xin việc làm tại Nhật Bản. Học tập tại MIDREAM sẽ mang lại cơ hội việc làm cho tất cả học sinh.

Lịch học

Học sinh sẽ được chia vào các lớp học theo trình độ phù hợp

Lớp buổi sáng
Tiết 1 9:00 đến 9:45

Tiếng Nhật

Chuẩn bị EJU/JLPT

Tiết 2 9:45 đến 10:30
Tiết 3 10:40 đến 11:25
Tiết 4 11:35 đến 12:25
Lớp học chiều
Tiết 1 13:25 đến 14:10

Tiếng Nhật

Chuẩn bị EJU/JLPT

Tiết 2 14:10 đến 14:55
Tiết 3 15:05 đến 15:50
Tiết 4 16:00 đến 16:45

General Course 03