Dự bị đại học

pre-college01

Cho bậc học cao hơn tại Nhật Bản

Học sinh học kiến thức tiếng Nhật cơ bản dành cho cuộc sống tại Nhật Bản cũng như các kỹ năng học thuật cần thiết. Từ năm thứ hai, học sinh bắt đầu tập trung vào tìm hiểu về từng trường đại học và chuẩn bị cho các kỳ thi nhập học.

Nhà trường cũng cũng cung cấp các chương trình được thiết kế cho những người đã được cấp bằng cử nhân. Có rất nhiều sự lựa chọn để học lên sau đại học tại Nhật Bản. Việc ôn luyện và nghiên cứu về một lĩnh vực cụ thể hết sức quan trọng. Do đó, nhà trường có thể cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho mỗi học sinh.

Điểm đến của cựu học sinh nhà trường

Đại học Waseda Đại học Ngoại ngữ Tokyo
Đại học Tsukuba Đại học Takushoku
Đại học Tsukuba Đại học Hitotsubashi
Đại học Quốc gia Yokohama Đại học Kyoto
Đại học Meiji Đại học Nihon
Đại học Meikai Đại học Sophia
Đại học Temple Đại học Kobe

Lịch học

Học sinh sẽ được chia vào các lớp học theo trình độ phù hợp

Lớp buổi sáng
Tiết 1 9:00 đến 9:45

Tiếng Nhật

Chuẩn bị EJU/JLPT

Tiết 2 9:45 đến 10:30
Tiết 3 10:40 đến 11:25
Tiết 4 11:35 đến 12:25
Lớp học chiều
Tiết 1 13:25 đến 14:10

Tiếng Nhật

Chuẩn bị EJU/JLPT

Tiết 2 14:10 đến 14:55
Tiết 3 15:05 đến 15:50
Tiết 4 16:00 đến 16:45

Pre-College Class