LIÊN HỆ

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

 

MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

Được công nhận bởi Cục quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản
Trường được chứng nhận bởi Hiệp hội Chấn hưng giáo dục Nhật ngữ: số A096

ĐỊA CHỈ: 2-7-11 Hyakunincho Shinjuku-ku Tokyo 169-0073 JAPAN
PHONE: +81-3-3368-4931 FAX: +81-3-3368-4932
EMAIL: info@midream.ac.jp Web: www.midream.info

Map