Infomation

Vinh dự nhận giấy chứng nhận trường TIÊU CHUẨN.
Xin thông báo đến các đại diện tuyển sinh của nhà trường và ...
Read more
/ uncategorized
Nhà trường tổ chức tiệc giao lưu cho học sinh quốc tế trong trường!
Newglobal-midream Group Chỉ có 30 bạn đăng kí tham gia nhưng ...
Read more
/ uncategorized
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI SHINJYUKU GYOEN
 “Shinjuku Gyoen” được biết đến là 1 điểm du lịc ...
Read more
/ uncategorized
BUỔI DÃ NGOẠI THĂM QUAN DISNEYLAND TOKYO
 Disneyland là một trong những công viên chủ đề nổi tiếng tạ ...
Read more
/ uncategorized

Là cầu nối tốt nhất

ICT

Ngoài phương pháp giảng dậy truyền thống hiệu quả, chúng tôi đã đưa vào hệ thống quản lý, và học tập điện tử thông qua máy tính bảng.

Hướng dẫn khóa học riêng

Chúng tôi xây dựng các khóa học và tổ chức các lớp học theo khóa học mong muốn để sinh viên từ cấp độ mới bắt đầu có thể đỗ đạt vào trường cao học hoặc đại học.

Bồi dưỡng từng cá nhân độc lập.

Lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tính cách tự chủ của học sinh như Tự do, Tự lập, Tự lực.

ABOUT US

TỶ LỆ QUỐC TỊCH (%)(HỌC VIÊN:890 người)

Trung Quốc
90
Việt Nam
3
Nelpan
3
Các nước khác
4

OUR TEAM


Mr.Takeda

Ms.Cho

Mr.Chen

Mr.Du

Ms.Shu

Mr.Sudeep

Mr.Kim