Information

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XEM XÉT LẠI HỌC PHÍ TỪ KÌ HỌC T4/2025
Kính gửi các bên liên quan, VỀ VIỆC XEM XÉT LẠI HỌC PHÍ   Ng ...
/ uncategorized
THÔNG TIN TUYỂN SINH KÌ HỌC THÁNG 4 NĂM 2025
Thông tin tuyển sinh, đào tạo và học phí cần biết Trường nhậ ...
/ uncategorized
THÔNG TIN TUYỂN SINH KÌ HỌC THÁNG 10 NĂM 2024
Thông tin tuyển sinh, đào tạo và học phí cần biết Trường nhậ ...
/ uncategorized
THÔNG TIN TUYỂN SINH KÌ HỌC THÁNG 7 NĂM 2024
Thông tin tuyển sinh, đào tạo và học phí cần biết Trường nhậ ...
/ uncategorized
Học sinh trường nhật ngữ Midream nhận học bổng LSH giá trị 10 vạn yên
Xin chúc mừng Bạn Uyên Thu đến từ thành phố Quảng Nam xinh đ ...
/ uncategorized
Thông tin tuyển sinh, đào tạo và học phí cần biết kì tháng 04 năm 2024
Trường nhật ngữ Midream là một trong những trường được đánh ...
/ uncategorized

  Mời xem thêm:

Là cầu nối tốt nhất

ICT

Ngoài phương pháp giảng dậy truyền thống hiệu quả, chúng tôi đã đưa vào hệ thống quản lý, và học tập điện tử thông qua máy tính bảng.

Hướng dẫn khóa học riêng

Chúng tôi xây dựng các khóa học và tổ chức các lớp học theo khóa học mong muốn để sinh viên từ cấp độ mới bắt đầu có thể đỗ đạt vào trường cao học hoặc đại học.

Bồi dưỡng từng cá nhân độc lập.

Lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tính cách tự chủ của học sinh như Tự do, Tự lập, Tự lực.

ABOUT US

TỶ LỆ QUỐC TỊCH (%)(HỌC VIÊN:880 người)

Trung Quốc
73
Nelpan
15
Việt Nam
10
Các nước khác
2