Information

Học phí trường Nhật ngữ Midream
Học phí trường Nhật ngữ Midream 1. Vào thời điểm nhập học, h ...
Read more
/ uncategorized
CÁC HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG
Nhà trường trường đã liên hệ với đại sứ quán và các đơn vị t ...
Read more
/ uncategorized
Chương trình đào tạo của trường Nhật ngữ Midream
Chương trình đào tạo của trường Nhật ngữ Midream Trường có k ...
Read more
/ uncategorized
Thông tin cơ bản của trường Nhật ngữ MIDREAM
Trường nhật ngữ Midream là một trong những trường được đánh ...
Read more
/ uncategorized
Các loại Học bổng Nhật ngữ Midream kì T4.2022
Tại trường Nhật ngữ Midream, mỗi năm hơn 90% sinh viên quốc ...
Read more
/ uncategorized
Thông tin tuyển sinh, đào tạo và học phí cần biết về MIDREAM
Thông tin tuyển sinh, đào tạo và học phí cần biết Trường nhậ ...
Read more
/ uncategorized

  Mời xem thêm:

Là cầu nối tốt nhất

ICT

Ngoài phương pháp giảng dậy truyền thống hiệu quả, chúng tôi đã đưa vào hệ thống quản lý, và học tập điện tử thông qua máy tính bảng.

Hướng dẫn khóa học riêng

Chúng tôi xây dựng các khóa học và tổ chức các lớp học theo khóa học mong muốn để sinh viên từ cấp độ mới bắt đầu có thể đỗ đạt vào trường cao học hoặc đại học.

Bồi dưỡng từng cá nhân độc lập.

Lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tính cách tự chủ của học sinh như Tự do, Tự lập, Tự lực.

ABOUT US

TỶ LỆ QUỐC TỊCH (%)(HỌC VIÊN:890 người)

Trung Quốc
90
Việt Nam
3
Nelpan
3
Các nước khác
4

OUR TEAM


Mr.Chen

Ms.Cho

Mr.Du

Ms.Shu

Mr.Sudeep

Mr.Kim