Quy định để kết thúc khóa học và tốt nghiệp

Tại trường Nhật ngữ Midream, chúng tôi chỉ chứng nhận ”TỐT NGHIỆP” cho những học viên học tập chăm chỉ và đạt được trình độ tiếng Nhật nhất định. Các quy tắc tốt nghiệp cụ thể như sau.

 

  Những học viên đã hoàn thành thời gian học tập theo quy định Những học viên không hoàn thành thời gian học tập theo quy định của trường.
Tốt nghiệp Kết thúc Tốt nghiệp Kết thúc
Thời gian học tập theo quy định(※1) Mãn hạn Học tại trường từ 2 học kì trở lên (6 tháng)
Tỉ lệ điểm danh Tỉ lệ điểm danh trên 80% Tỉ lệ điểm danh trên 70% Tỉ lệ điểm danh trên 80% Tỉ lệ điểm danh trên 70%
Năng lực tiếng Nhật N3以上(※2)  Không quy định  N2以上(※3) N2以上(※3)
Định hướng học lên Không quy định Chỉ trong trường hợp xin việc hoặc học lên các trường trong nước Nhật

 

※1 Thời gian học tập theo quy định

Học viên kỳ tháng 4 Học viên kỳ tháng 7 Học viên kỳ tháng 10 Học viên kỳ tháng 1
8 học kỳ(24 tháng) 7 học kỳ(21 tháng) 6 học kỳ(18 tháng) 5 học kỳ(15 tháng)

 

※2 Đạt được 1 trong số những thành tích dưới đây trong thời gian học tập tại trường
・Trên chương trình N3
・EJU trên 200 điểm ( Bao gồm bài thi viết)
・J.TEST cấp độ D trở lên
・Kỳ thi tiếng Nhật PJC Bridge cấp độ A trở lên

※3 Đạt được 1 trong số những thành tích dưới đây trong thời gian học tập tại trường
・Trên chương trình N2
・Điểm thi EJU trên mức trung bình ( bao gồm bài thi viết)
・J.TEST cấp độ C trở lên