Admission policy

Sự kì vọng của học viên

 Tại trường nhật ngữ Midream, với những triết lý giáo dục từ khi thành lập, chúng tôi sẽ đưa đến cho bạn tinh thần học tập tích cực, và ham học hỏi.
 Điều chúng tôi đang làm không chỉ học tập khi các bạn còn ngồi trong ghế nhà trường, mà kiến thức đó thường xuyên vận dụng ở ngoài xã hội, năng lực tiếng Nhật này bao gồm văn hóa của Nhật, phép tắc ứng xử. Khi việc học được tiếp cận với vấn đề thực tế, có một sự khác biệt rất lớn giữa người trưởng thành và không. Không chỉ cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ Nhật Bản, chúng tôi sẽ hướng các bạn phát triển vượt bậc và là những người có động lực cao.

Chính sách phân lớp và bài thi đầu vào

 Bài thi đầu vào tại trường gồm 2 phần chính gồm thi năng lực cơ bản và bồi dưỡng kỹ năng thông thường.
 Câu hỏi năng lực cơ bản bao gồm từ phân biệt Hiragana, katakana của bảng 50 âm tiết đến ngữ pháp, từ vựng của trình độ trung cấp. Bài luận văn gồm những câu hỏi đời thường cũng bao gồm trong bài thi.
 Bài thi phân lớp tại trường phân cấp trình độ năng lực của các học viên, những bạn đặt thành tích học tập tốt tại nước mẹ nhưng chất lượng của bài luận văn thấp cũng sẽ phải vào lớp sơ cấp.
 Tuy nhiên, tại trường hàng tháng sẽ có các bài kiểm tra vượt lớp, những học viên có tham vọng lớn với nỗ lực của mình sẽ liên tục có thể học vượt lên lớp trình độ cao hơn.
 Câu hỏi bồi dưỡng kỹ năng thông thường bao gồm tiếng anh, toán học, từ câu hỏi xã hội cơ bản đến các câu hỏi ứng dụng. Các câu hỏi này không quyết định phân lớp, nhưng sẽ giúp ích cho các bạn có thêm quyết định và sự lựa chọn đúng khi học lên cao khi kết thúc khóa học.
 Các bạn học viên thân mến, học tiếng nhật không chỉ để thi lấy bằng cấp hoặc phân biệt cấp độ, mà ngoài ra mong muốn bạn học tập để có thể giao tiếp và truyền đạt thông tin hiệu quả, chúng tôi kì vọng việc học tập của các bạn sẽ củng cố những kiến thức phổ thông, để trở thành những kiến thức hiểu biết về xã hội.

Về giáo trình

Năm thứ nhất: trau dồi những kỹ năng cơ bản của Tiếng Nhật
Năm thứ hai: trường sẽ mở các khóa học nhằm trau dồi năng lực tiếng Nhật và kỹ năng ứng dụng theo định hướng học lên của từng cá nhân.
Nhằm nâng cao hiệu quả học tập, chúng tôi cung cấp nội dung cụ thể cho từng khóa học theo nguyện vọng và định hướng học lên của từng học viên.

Cụ thể nội dung của từng khóa học: Khóa học lên trường Chuyên Môn: Đào tạo khả năng giao tiếp.
Khóa học lên Đại Học: Đào tạo kiến thức và khả năng tư duy logic, lý luận.
Khóa học lên Cao học: Chương trình Đạo tạo được thiết kế nhằm nuôi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học.

 Hơn nữa, trong tất cả các lớp học, chúng tôi luôn ý thức về việc giáo dục cho học viên về Văn hóa và cách suy nghĩ của người Nhật.