Hỗ trợ học sinh

Student Services

Hỗ trợ tìm việc làm thêm

Nhà trường hỗ trợ học sinh tìm việc làm thêm. Hầu hết học sinh tìm được việc làm trong vòng 1 đến 2 tháng sau khi đến Nhật Bản. Những công việc phổ biến cho học sinh là: dọn dẹp, bảo trì tòa nhà, làm việc tại nhà máy… Trung bình học sinh có thu nhập 1.000Yên/giờ và 100.000- 120.000 Yên mỗi tháng. Theo qui định, mỗi học sinh được làm việc 28 tiếng/tuần. Nếu làm thêm không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt tại Tokyo, học sinh cần cha mẹ hoặc người bảo trợ hỗ trợ về tài chính.

Shin-Okubo

Hỗ trợ đăng ký giấy tờ cho học sinh tại Nhật Bản

Dưới đây là danh sách những giấy tờ học sinh cần phải đăng ký ngay sau khi đến Nhật Bản. Nhà trường sẽ hướng dẫn học sinh đăng ký tất cả các loại giấy tờ theo qui định.

Thẻ cư trú Đăng ký tại bộ phận nhập cảnh sân bay
Giấy phép làm việc tạm thời Xin đóng dấu trên thẻ cư trú của học sinh tại bộ phận nhập cảnh
Đăng ký địa chỉ Đăng ký tại văn phòng thành phố nơi gần nhất
Bảo hiểm y tế 70% chi phí y tế sẽ được bảo hiểm (Văn phòng thành phố)
Con dấu Con dấu được sử dụng như chữ ký của bạn tại Nhật Bản
Mở tài khoản ngân hàng tài khoản Mở tài khoản tại Ngân hàng bưu điện
Điện thoại di động Nhà trường có thể giúp đăng ký điện thoại iPhone. (khoảng 7.000JPY/ tháng)