uncategorized

Học phí trường Nhật ngữ Midream

Học phí trường Nhật ngữ Midream

svg%3E

1. Vào thời điểm nhập học, học sinh chuẩn bị 5000 yên phí giáo trình, hoặc có thể mang sách tương đồng từ Việt Nam qua, hoặc mua tại nhật.

2. Về việc trả học phí, có chế độ thanh toán cho nửa năm học phí, hoặc thanh toán cơ bản 1 năm học.

Học phí các khóa khác các bạn tham khảo tại đây