THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ ĐỖ COE KÌ THÁNG 10 NĂM 2022

 

Nhờ có sự hợp tác và kết nối của các đối tác, và công việc làm không quản khó khăn khi gặp phải các trường hợp khó, kì nhập học tháng 10 năm 2022 Midream cũng đạt kết quả tuyệt vời, với tỉ lệ đỗ đạt của các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga… đều đạt kết quả tuyệt đối.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đơn vị đối tác, và các em học sinh đã tin tưởng.