Nhật ngữ Midream – Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ học tháng 07 năm 2023

Kính gửi quý đơn vị hợp tác, và các bạn học sinh thân mến,

Midream xin thông báo lịch trình tuyển sinh kì nhập học tháng 7 năm 2023 như sau.

Các giấy tờ cần nộp gồm có:

 

Để biết thêm thông tin về nhà trường, vui lòng xem thêm thông tin link dưới đây:

https://vn.midream.info/2023/01/06/thong-tin-truong-nhat-ngu-midream/