Nhà trường tổ chức tiệc giao lưu cho học sinh quốc tế trong trường!

Newglobal-midream Group

Chỉ có 30 bạn đăng kí tham gia nhưng đã có 47 bạn có mặt tại bữa tiệc, các bạn được tham gia giao lưu, kết bạn, và ăn uống tẹt tèn ten, ngoài ra có bạn học sinh mới vào trường người Trung Quốc cũng rất tự tin mang đàn đến hát tặng các bài bạn ấy tự sáng tác và một bài bằng tiếng Pháp nữa.
Chúc các bạn học vui, và hẹn lần giao lưu tiếp theo nhé!