Vinh dự nhận giấy chứng nhận trường TIÊU CHUẨN.

Xin thông báo đến các đại diện tuyển sinh của nhà trường và các học sinh thân mến!
Như thường lệ hàng năm. Hệ thống trường Midream Group (Trường nhật ngữ Midream và Học viện ngôn ngữ Newglobal ) vẫn liên tục nhận được giấy chứng nhận trường uy tín của Phòng quản lý du học sinh, cục nhập cảnh Tokyo chứng nhận.
Đây là động lực để trường luôn cố gắng phấn đấu, quản lý học sinh tốt bao gồm việc học lên, việc làm thêm, nhà ở, và chất lượng giáo dục.
MIdream Group luôn là bệ phóng vững chắc cho các bạn có giấc mơ du học Nhật Bản, và muốn thành công tại đây.